Swapacar er nå Drivalia CarCloud

Betalingsvilkår CarCloud Drivalia

1. Om CarCloud Drivalia
carcloud.drivalia.no er levert av Drivalia Lease Norge AS, organisasjonsnummer 967 056 189.

2. Priser
Det til enhver tid gjeldende utvalget av biler på siden viser priser i Norske kroner inklusive mva. Ved valg av bil vil kostnaden for den valgte bilen fremkomme inklusive alle avgifter.

3.1 Betaling
Månedsbeløpet på abonnementet forfaller til betaling forskuddsvis. Ved inngåelse av kontrakt vil det bli belastet 1000 kroner i depositum for reservasjon av bil. Det vil i tilegg bli gjort en kredittvurdering. Ved kansellering vil depositumet ikke bli refundert. Depositumet motregnes første belastning for abonnementet. Månedsbeløpet trekkes automatisk fra kunden sitt registrerte kredittkort. Første belastning for abonnementet skjer 3 dager før den første dagen i abonnementstjenesten. Alle andre løpende utgifter og kostnader som ikke er inkludert i abonnementet (herunder, men ikke begrenset til bompasseringer, bøter og gebyrer) faktureres samlet og trekkes fra kunden sitt registrerte kredittkort etterskuddsvis en gang i måneden. De til enhver tid gjeldene gebyrer knyttet til dette finnes tilgjengelig på carcloud.drivalia.no Det er kundens ansvar å påse at det er dekning på det registrerte kredittkortet når månedsbeløpet og tilleggskostnader forfaller. Manglende betaling kan medføre forsinkelsesrenter og overføring til vår samarbeidspartner for innkreving jf. §3 Avtalen. Betalingsløsningen er levert i samarbeid med SwedbankPay.

3.2 Kortbetaling
Kort som er akseptert i løsningen er Visa, MasterCard og andre kredittkort utstedt i EEA.

3.3 Kvittering
Alle kvitteringer er tilgjengelig under «min side» på carcloud.drivalia.no

4. Leveranse
Bilen blir enten levert hjem til kunden sin adresse eller hentet på oppgitt utlevering stasjon. Ved hjemlevering blir bilen levert personlig av CarCloud Drivalia sine ansatte.

4.1 Angrerett
Kunde har ikke angrerett ved bestilling av bil fra CarCloud Drivalia, jf. lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler av 20. juni 2014 nr. 27 (angrerettloven) § 22 bokstav m.

5. Personvern, sikkerhet og personopplysninger
Personopplysninger som innhentes i forbindelse med kontraktsinngåelse og som øvrig hentes inn og registreres i forbindelse med kontrakten vil behandles av Drivalia for kreditt- og kundekontroll, forberedelse og administrasjon av Avtalen og med formålet om å etablere, håndheve, sikre eller forsvare juridiske krav. Personopplysningene kan videre anvendes for kontraktsoppfølging, kundeundersøkelser og for å kunne kommunisere med Leietaker angående Avtalen og annen formålsrelatert informasjon. Behandling av personopplysninger kan også skje hos andre selskap i konsernet og andre selskap som konsernet samarbeider med formål å håndtere og gjennomføre avtalen. Fullstendig personversnpolicy finnes på carcloud.drivalia.no. Om Leietaker vil ha informasjon om hvilke personopplysninger som ALD behandler eller ønsker å benytte seg av rettigheten til å rette feil eller misvisende personopplysninger, kan Leietaker skriftlig etterspør dette ved å henvende seg til Drivalia Lease Norge AS, Postboks 64, 1324 Lysaker, Norge eller carcloud.no@drivalia.com.

5.1 Force Majeure
I tilfelle av force majeure kan Utleier og/eller Leietaker kreve seg fritatt sine forpliktelser etter Avtalen. Force majeure skal anses å foreligge dersom det foreligger vesentlige hindringer for Utleierens og/eller Leietakers oppfyllelse av Avtalen og dette skyldes forhold utenfor partenes kontroll. Dette omfatter særlig streik, lockout, pålegg, samt uforutsette hindringer som ikke beror på partenes vilje og så langt slike hindringer anses å påvirke gjennomføringen av avtaleforpliktelser i betydelig grad.

5.2 Lovvalg, Verneting, Tvangsfullbyrdelse
Alle uoverensstemmelser og konflikter som måtte oppstå i forbindelse med Avtalen skal avgjøres i henhold til norsk rett. Partene vedtar Utleiers hjemting som verneting for eventuelle søksmål som springer ut av Avtalen. Leietaker vedtar at bilen kan kreves tvangsutlevert uten søksmål dersom leien ikke blir betalt eller leietiden er løpt ut, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2. Alle utgifter i anledning tvungen tilbakelevering av bilen skal dekkes av Leietaker.

6. Cookies:

Vi bruker informasjonskapsler til nettstedsanalyse for å måle nettstedsaktivitet og finne ut hvilke deler av nettstedet som er mest besøkt.


Vi kan installere funksjonelle informasjonskapsler (cookies) for å legge til rette for ditt besøk på nettstedet eller appene våre, men du kan uttrykke dine preferanser vedrørende informasjonskapsler som brukes til atferdsbasert reklame gjennom personverninnstillingene i nettleseren, som bør ha mulighet for å hindre at informasjon lagres på terminalen eller behandling av informasjon som allerede er lagret på terminalen, med mindre du slår på funksjonen som tillater slik lagring og behandling.

For nærmere informasjon, se våre regler for informasjonskapsler på www.drivalia.no/cookies

7. Kontakt og support
Kontakt og support er tilgjengelig her.

*Skader og overkjørte kilometer vil bli fakturert. **Gjelder innenfor Asker, Bærum og Oslo.